Dagelijks archief: 4 juni 2010

prioriteiten stellen

net zoals iedereen moeten ook peuters prioriteiten stellen

zo blijkt uit volgend gesprek tussen vader en zoonnummer1

“papa, ik heb pipi daan in de zetel” “flink hé” voegt de zoon er nog trots aan toe

“wa hebde gij gedaan” vraagt de man een beetje verbouwereerd?

“pipi in de zetel” herhaalt de kleine snotneus trots

“eum waarom hebt gij pipi gedaan in de zetel” vraagt de man (terwijl hij eigenlijk bedoelt “waarom hebt gij geen pipi gedaan op’t potje” en dus zal hij ook geen antwoord krijgen op zijn initiële vraag, want zo zijn peuters dan weer wel: consistent)

“omdat ik anders pipi zou doen op de auto’s,en da mag niet” zegt de zoon terwijl hij zijn autootjes aanwijst die net voor  de zetel zijn uitgestald.

goed zo ventje prioriteiten stellen in’t leven ’t is belangrijk